Creative Crochet with Sophia Ingham Lawrie

Day Workshops 9am – 6pm Friday 26 January & Friday 11 May 2018

Revamp or repurpose your knitwear with creative crochet: garment remodelling, crochet buttons, flowers, motifs and much more!

£50 per day including lunch, refreshments and materials.

For more information and bookings call Sophia on 07391 930 719 or email phiaeco@gmail.com or find Phia Eco on Facebook

Gweithdai Crosio Creadigol Dydd Gwener 26 Ionawr a Dydd Gwener 11 Mai 2018 9yb – 6yh

Ailwampio neu ailbwrpasu eich dillad gyda chrosio creadigol: Ailfodelu dillad, crosio botymau, blodau, motiffau a llawer mwy!

£50 y dydd gyda lluniaeth a chinio gan gynnwys deunyddiau!

Am fwy o wybodaeth cyslltwch â Sophia ar 07391 930 719 Ebost: phiaeco.gmail.com neu chwiliwch am Phia Eco ar Facebook